News

Nieuw Kantoor Eindhoven

Per 5 maart heeft kantoor Eindhoven een nieuw adres: Victoriahof 44 te Eindhoven. De koffie staat klaar!

Instagram

We are also on Instagram, follow us!!

Kantooraanbod Eindhoven sterk dalend!

De opname van kantoorruimte in Eindhoven en omgeving kwam na de eerste zes maanden van 2016 uit op 39.000 m², waarmee de opname over heel 2015 al bijna wordt geëvenaard.
Mede als gevolg van onttrekkingen aan de kantorenvoorraad daalde het aanbod met 17% tot 261.000 m². Daarvan staat 259.000 m² fysiek leeg en daarmee komt het leegstandspercentage uit op 13,3%. De gemiddelde huurprijzen waren constant op EUR 113 per m² per jaar.

Kantooraanbod Amsterdam gedaald sinds lange tijd!

De kantooropname in Amsterdam kwam over de eerste zes maanden uit op 100.000 m² en dat is een toename van 16% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee vertaalt de economische groei en de samenhangende toename in werkgelegenheid (+4,5%) in de regio Amsterdam zich daadwerkelijk in een stijgende vraag naar kantoorruimte. Het aanbod is gedaald en voor het eerst in lange tijd komt de kantorenleegstand in de regio Amsterdam onder het landelijk gemiddelde uit.

Terwijl traditionele kantoorgebruikers minder meters gebruiken door flexibele werkplekconcepten, is de groei in opname vooral afkomstig van kleine bedrijven in de creatieve dienstverlening. Het gaat hier om snel wisselende ruimtebehoefte in combinatie met kortlopende en flexibele huurovereenkomsten, waarop door de aanbieder van kantoorruimte snel moet worden ingespeeld.
De aantrekkende markt heeft in diverse stadsdelen gezorgd voor het stijgen van de huurprijzen voor kantoorruimte. Voor de regio als geheel namen de prijzen gemiddeld toe tot EUR 195,- per m² per jaar.

Property News

On this page we will keep updated with relevant, current news and developments news that is about Amsterdam, Eindhoven and Utrecht.

Happy reading on behalf of the whole team Space Forward!